OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, POLEGAJĄCYCH NA MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU, REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NA 2021 ROK

Tytuł
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA 2021 ROK
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: