Oferta Fundacji dla dzieci z Cukrzycą 3Mam Cukry na realizację zadania publicznego pn.: „Cukrzyca. Chroń swoją rodzinę”.

Tytuł
Oferta Fundacji dla dzieci z Cukrzycą 3Mam Cukry na realizację zadania publicznego pn.: „Cukrzyca. Chroń swoją rodzinę”.
Kategoria Aktualności
Informacje

W dniu 22 czerwca 2020 r. wpłynęła oferta 3Mam Cukry Fundacja dla dzieci z Cukrzycą na realizację zadania publicznego pn.: „Cukrzyca. Chroń swoją rodzinę”.  


Oferta uzyskała akceptację Prezydenta Miasta Białegostoku, który przyznał na realizację zadania dotację w kwocie 3 000,00 zł.


W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie oferty można składać w Departamencie Spraw Społecznych przy ul. Bema 60/1 ewentualne uwagi co do realizacji oferty.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.