Oferta Fundacji Aktywizacja Oddział w Białymstoku na realizację zadania publicznego

Tytuł
Oferta Fundacji Aktywizacja Oddział w Białymstoku na realizację zadania publicznego
Kategoria Aktualności
Informacje

W dniu 30 października 2019 r. wpłynęła oferta Fundacji Aktywizacja Oddział w Białymstoku na realizację zadania publicznego pn.: „VI Targi pracy dla osób z niepełnosprawnością”.  

Oferta uzyskała akceptację Prezydenta Miasta Białegostoku, który przyznał na realizację zadania dotację w kwocie 10 000,00 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie oferty można składać w Departamencie Spraw Społecznych przy ul. Bema 60/1 ewentualne uwagi co do realizacji oferty.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.