Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny i wierzba krucha rosnących przy ulicy Wierzbowej 17

Tytuł
Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny i wierzba krucha rosnących przy ulicy Wierzbowej 17
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback