Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna rosnącego przy ulicy Gruntowej 8

Tytuł
Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin drzew w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna rosnącego przy ulicy Gruntowej 8
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.