Obwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie DOŚ-I.6341.619.2017 dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Ciepłej 21, na działce nr geod. 64/21 obręb 17 – Bojary, z wniosku Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tytuł Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji w sprawie DOŚ-I.6341.619.2017 dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Ciepłej 21, na działce nr geod. 64/21 obręb 17 – Bojary, z wniosku Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11+2