Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.746.2019.SAK, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Świętego Jerzego 16 w Białymstoku, na działce nr geod. 785, obręb 7 - Ścianka

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.746.2019.SAK, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Świętego Jerzego 16 w Białymstoku, na działce nr geod. 785, obręb 7 - Ścianka
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback