Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.243.2020 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Jerzego Waszyngtona 24 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.243.2020 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Jerzego Waszyngtona 24 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.