Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.131.2020 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Szerokiej 8 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.131.2020 dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Szerokiej 8 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback