Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku jarząb pospolity rosnących przy ulicy Gruntowej 9 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku jarząb pospolity rosnących przy ulicy Gruntowej 9 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback