Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy Hallera 19 w Białymstoku, na działce nr geodezyjny 585/84, obręb 16 - Wygoda

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy Hallera 19 w Białymstoku, na działce nr geodezyjny 585/84, obręb 16 - Wygoda
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.