Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie trzech drzew, w tym. 2 szt. z gat. świerk pospolity i 1 szt. z gat. wiąz szypułkowy rosnących przy ul. Ciepłej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 1341, obręb 17 - Bojary

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie trzech drzew, w tym. 2 szt. z gat. świerk pospolity i 1 szt. z gat. wiąz szypułkowy rosnących przy ul. Ciepłej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 1341, obręb 17 - Bojary
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.