Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji wbudowanych nieuciążliwych lokali handlowo – usługowych w części parterowej budynków wraz z garażami w podpiwniczeniu, dojazdami, parkingami, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty

Tytuł
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji wbudowanych nieuciążliwych lokali handlowo – usługowych w części parterowej budynków wraz z garażami w podpiwniczeniu, dojazdami, parkingami, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback