Obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 stycznia 2020 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.642.2019 odmawiającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego przy ul. Wasilkowskiej 10 w Białymstoku, na działce nr geod. 2169, obręb 16 - Wygoda

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 stycznia 2020 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.642.2019 odmawiającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego przy ul. Wasilkowskiej 10 w Białymstoku, na działce nr geod. 2169, obręb 16 - Wygoda
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback