Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.602.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym 1szt. z gat. robinia biała i 1 szt. z gat. wierzba biała oraz odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. wierzba biała, rosnących przy ul. Gajowej 82 w Białymstoku, na działce nr geod. 1780/17, obręb 2 - Wysoki Stoczek

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.602.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym 1szt. z gat. robinia biała i 1 szt. z gat. wierzba biała oraz odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. wierzba biała, rosnących przy ul. Gajowej 82 w Białymstoku, na działce nr geod. 1780/17, obręb 2 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.