Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.593.2019 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Zagórnej 23 w Białymstoku, na działce nr geod. 708/4, obręb 02 - Wysoki Stoczek

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.593.2019 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego przy ul. Zagórnej 23 w Białymstoku, na działce nr geod. 708/4, obręb 02 - Wysoki Stoczek
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback