Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i handlem na działce o nr ew. gr. 1181/4 (obręb 17 - Bojary) przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i handlem na działce o nr ew. gr. 1181/4 (obręb 17 - Bojary) przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.