Obwieszczenie o wydaniu dnia 17 czerwca 2020 r decyzji zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie 1 sztuki drzew rosnącego przy ulicy Nowogródzkiej 4A w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu dnia 17 czerwca 2020 r decyzji zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie 1 sztuki drzew rosnącego przy ulicy Nowogródzkiej 4A w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.