Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.767.2019 odmawiającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Kraszewskiego 30A w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.767.2019 odmawiającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Kraszewskiego 30A w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback