Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.2.2020 odmawiającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Świętojańskiej 19 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.2.2020 odmawiającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Świętojańskiej 19 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback