Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. wierzba biała i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. wierzba biała, rosnących przy ulicy Lnianej 18 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 1 sztuki drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. wierzba biała i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. wierzba biała, rosnących przy ulicy Lnianej 18 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 1 sztuki drzewa
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback