Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy al. Piłsudskiego 10 w Białymstoku, na działce nr geod. 1263/3, obręb 11-Śródmieście

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy al. Piłsudskiego 10 w Białymstoku, na działce nr geod. 1263/3, obręb 11-Śródmieście
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.