Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback