Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: utworzeniu punktu zbierania i przeładunku złomu i innych odpadów na nieruchomości położonej w Białymstoku, w rejonie ul Produkcyjnej

Tytuł
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: utworzeniu punktu zbierania i przeładunku złomu i innych odpadów na nieruchomości położonej w Białymstoku, w rejonie ul Produkcyjnej
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback