Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: montażu i eksploatacji instalacji ściany lakierniczej wraz ze stanowiskiem obróbki mechanicznej metali, na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Nowowarszawskiej

Tytuł
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: montażu i eksploatacji instalacji ściany lakierniczej wraz ze stanowiskiem obróbki mechanicznej metali, na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Nowowarszawskiej
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback