Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie dotyczącej zmiany decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku znak: DOŚ-II.6220.9.2017 z dnia 12 maja 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, miejscami parkingowymi na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną położonych u zbiegu ulic: Magazynowej, Transportowej, Składowej w Białymstoku

Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie dotyczącej zmiany decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku znak: DOŚ-II.6220.9.2017 z dnia 12 maja 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, miejscami parkingowymi na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną położonych u zbiegu ulic: Magazynowej, Transportowej, Składowej w Białymstoku
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback