Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. budowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. budowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback