Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" z dnia 28 lutego 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.117.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Upalnej 96 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" z dnia 28 lutego 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.117.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Upalnej 96 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback