Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z dnia 30 czerwca 2020 r. postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Świętego Jerzego 4 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z dnia 30 czerwca 2020 r. postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Świętego Jerzego 4 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.