Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani " z dnia 21 listopada 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.746.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Św. Jerzego 16 w Białymstoku, na działce nr geod. 785, obręb 7 - Ścianka oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani " z dnia 21 listopada 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.746.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Św. Jerzego 16 w Białymstoku, na działce nr geod. 785, obręb 7 - Ścianka oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback