Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 12 czerwca 2017 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.296.2017 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Pułkowej 1 w Białymstoku, na działce nr geod. 2171, obręb 16 - Wygoda oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11*9