Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 16 lipca 2020 roku postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Włókienniczej 25 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 16 lipca 2020 roku postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Włókienniczej 25 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.