Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ul. Ciepłej 3 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ul. Ciepłej 3 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback