Obwieszczam, że w dniu 07.05.2020 roku zostało wydane z urzędu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 13.03.2020r. nr 42/2020, znak sprawy URB-VII.6733.8.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tytuł
Obwieszczam, że w dniu 07.05.2020 roku zostało wydane z urzędu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 13.03.2020r. nr 42/2020, znak sprawy URB-VII.6733.8.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.