Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej”

Tytuł
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej”
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback