Informacja o wywieszonym wykazie przeznaczonego do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie przeznaczonego do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj.: od dnia 18.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r. wykaz nr 76/2020 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia zarządzeniem nr 857/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 września 2020 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.