Informacja o wywieszonym wykazie nr 41/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 41/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj.: od dnia 13.05.2020 r. do dnia 03.06.2020 r. wykaz nr 41/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 427/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 maja 2020 r.

Feedback