Informacja o wywieszonym wykazie nr 118/2019

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 118/2019
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 118/2019 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej przy ul. Krasnoludków w Białymstoku, oznaczonej jako działka numer 1655/64 o powierzchni 0,0243 ha w obrębie 14 – Pietrasze. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 20.12.2019 r. do dnia 10.01.2020 r.

 

Feedback