Informacja o wywieszonym wykazie nr 106/2017

Tytuł Informacja o wywieszonym wykazie nr 106/2017
Kategoria Aktualności Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 wywieszony został na 21 dni, tj. od dnia 11.10.2017 r. do dnia 01.11.2017 r. wykaz nr 106/2017 dotyczący nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1/36 o pow. 2,6009 ha, 1/38 o pow. 2,5165 ha, 1/39 o pow. 2,5991 ha, 1/40 o pow. 2,6139 ha, 1/41 o pow. 2,6140 ha, 1/42 o pow. 2,9628 ha, 1/43 o pow. 2,5304 ha, 1/44 o pow. 3,3268 ha, 1/46 o pow.1,2784 ha (łączna pow. 23,0428 ha) położonej w Białymstoku w obr. 22 – Krywlany, przeznaczonej do zbycia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, produkcyjną, w tym tereny lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego oraz rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8*4