Dotyczy budowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Zofii Kossak-Szczuckiej w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, wlotu ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i studni chłonnej i przebudową kolidującego uzbrojenia, na działkach nr geodezyjny gr. 111, 133, obręb 5, przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku.

Tytuł
Dotyczy budowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Zofii Kossak-Szczuckiej w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, wlotu ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i studni chłonnej i przebudową kolidującego uzbrojenia, na działkach nr geodezyjny gr. 111, 133, obręb 5, przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback