Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy Alei 1000-lecia Państwa Polskiego i ul. Kombatantów.

Tytuł
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy Alei 1000-lecia Państwa Polskiego i ul. Kombatantów.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.