Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków zamieszkania zbiorowego A, B, C, przy ul. Wiewiórczej.

Tytuł
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków zamieszkania zbiorowego A, B, C, przy ul. Wiewiórczej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.