Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i przebudowie budynku diagnostyki i lakierni Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Hajnowskiej 10

Tytuł Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i przebudowie budynku diagnostyki i lakierni Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Hajnowskiej 10
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10*8