Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, na działkach nr geodezyjny gr.65/12 i 65/16, obręb 26, przy ulicy Zielone Jabłuszko i ul. Halickiej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, na działkach nr geodezyjny gr.65/12 i 65/16, obręb 26, przy ulicy Zielone Jabłuszko i ul. Halickiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.