Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr geodezyjny 437/1, 438, 433/2 obr. 3 przy ul. W. Broniewskiego, H. Ordonówny w Białymstoku.

Tytuł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr geodezyjny 437/1, 438, 433/2 obr. 3 przy ul. W. Broniewskiego, H. Ordonówny w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.