Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr geodezyjny 813, 98, 97, 99, 91, 96/1, 92/1, 90/2, 62, 69/2, 73, 76, 79, 82 obr. 21 przy ul. Dojlidy Fabryczne, Nowowarszawska w Białymstoku.

Tytuł
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr geodezyjny 813, 98, 97, 99, 91, 96/1, 92/1, 90/2, 62, 69/2, 73, 76, 79, 82 obr. 21 przy ul. Dojlidy Fabryczne, Nowowarszawska w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.