Budowa schodów zewnętrznych z przebudową budynków (internat i część szkoły) Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. dojścia i dojazdy) na części działek nr ew. gr. 418/2 i 437/1, położonych przy ul. Wł. Broniewskiego (obręb 3) w Białymstoku i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Tytuł
Budowa schodów zewnętrznych z przebudową budynków (internat i część szkoły) Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. dojścia i dojazdy) na części działek nr ew. gr. 418/2 i 437/1, położonych przy ul. Wł. Broniewskiego (obręb 3) w Białymstoku i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback