Budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych, na działkach nr ew. gr. 88/5, 88/19 i 88/18, (obręb 24) przy ulicy Krzywej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych, na działkach nr ew. gr. 88/5, 88/19 i 88/18, (obręb 24) przy ulicy Krzywej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback