Budowa garażu wielopoziomowego na samochody osobowe na nieruchomości położonej przy ul. Wołodyjowskiego, działka nr ewid. gr. 1993 oraz części działki nr ewid. gr. 1994 (obręb 11 - Śródmieście) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Tytuł
Budowa garażu wielopoziomowego na samochody osobowe na nieruchomości położonej przy ul. Wołodyjowskiego, działka nr ewid. gr. 1993 oraz części działki nr ewid. gr. 1994 (obręb 11 - Śródmieście) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.