Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi, na działce nr ew. gruntu 507/4, obr. 1, przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi, na działce nr ew. gruntu 507/4, obr. 1, przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback